Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Deze website is gemaakt door Proven Web Concepts en wordt onderhouden door Autoglans ©. Alle rechten voorbehouden.
De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van Autoglans worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst. Sommige internetsites van Autoglans bevatten ook materiaal dat valt onder de auteursrechten van de desbetreffende leveranciers.

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze internetsite wordt door Autoglans verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Gelinkte sites

De website(s) van Autoglans kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Autoglans. Autoglans is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links.

Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Autoglans met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Autoglans kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de website welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Reconditioning Schadeherstel Glascoating